Björkdals gård på Muskö

100 hektar ekologisk odling, Krav-certifierade.
Lammproduktion ”skärgårdslamm”, tackorna från Muskö, baggarna från Kymmendö och Nämndö.

Köttet slaktas och styckas på Sörby slakteri.

På sommaren finns grillstyckat och lammfärs.

På hösten går det att beställa lammlådor med ett styckat lamm i varje låda.

Lammskinnen bereds i Tranås.