Lammen är nu på sommarbete i hagarna runt om på Muskö.